Tab. 1. Protokół z rozgrywek klasowych rozegranych w dniu …………………………… w klasie……..

ZESPÓŁ I

………………….

ZESPÓŁ II

………………….

ZESPÓŁ III

………………….

PUNKTY

MIEJSCE

ZESPÓŁ I

Xxx

ZESPÓŁ II

xxx

ZESPÓŁ III

xxx

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.