Scenariusz zajęć „Elektryzowanie się ciał”

Przyroda, II etap edukacyjnyTemat: Elektryzowanie się ciał.Treści kształcenia

Podstawa programowa: Punkt (10.2) [uczeń] demonstruje elektryzowanie się ciał i ich oddziaływania na przedmioty wykonane z różnych substancji;


Cele zoperacjonalizowane

UCZEŃ

Rozumie termin elektryzowanie się ciał i ładunek elektryczny

Zna przykłady odpychania i przyciągania się naelektryzowanych ciał

Rozumie dlaczego ciała elektryzują się

Wie jak można naelektryzować ciałoNabywane umiejętności

UCZEŃ

Wyjaśnia na czym polega elektryzowanie się ciał

Demonstruje elektryzowanie się ciał i ich oddziaływania na przedmioty wykonane z różnych substancji

Podaje przykłady odpychania i przyciągania się naelektryzowanych ciał

Potrafi łączyć teorię ze zjawiskami spotykanymi w życiu codziennymKompetencje kluczowe


Etapy lekcji

  1. Wstęp:

  1. Przebieg zajęć:

  1. Podsumowanie:Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Praca domowa

Ciało elektrycznie obojętne – wyjaśnij termin.

Zadanie dla chętnych

Stwórz krzyżówkę, w której hasło będzie układało się w słowo ELEKTROSTATYKA. Zagadnienia użyte w krzyżówce muszą dotyczyć tematu lekcji – Elektryzowanie się ciał. Wyjaśnij znaczenie terminu ELEKTROSTATYKA.


Lista załączników multimedialnych

Prezentacja multimedialna „Metody elektryzowania ciał”

Ćwiczenie interaktywne „Ładunki elektryczne”


Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.