Scenariusz lekcji "Rodzaje energii mechanicznej"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Rodzaje energii mechanicznej

Treści kształcenia

Fizyka, 2.1: uczeń wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymienia różne jej formy. Informatyka, 6.1: uczeń wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń umie zdefiniować energię.
zna jednostkę energii.
wie, kiedy ciało zyskuje, a kiedy traci energię.
zna podstawowe rodzaje energii mechanicznej (potencjalną, kinetyczną, sprężystości).
potrafi zdefiniować energię potencjalną.
potrafi podać wzór na energię potencjalną grawitacji.
potrafi zdefiniować energię kinetyczną.
potrafi podać wzór na energie kinetyczną.
potrafi zdefiniować energię sprężystości.

Nabywane umiejętności

Uczeń nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie.
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

 • Wstęp
 • Przebieg zajęć
 • Podsumowanie lekcji
 • Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy

  Załącznik nr 2 – Karta pracy

  Obserwowane ciało

  Zmieniany parametr (wysokość, masa, prędkość itp.)

  Zaobserwowane przewracania i przesunięcia barierek drogowych

  Miejsce na uwagi, wnioski

  Samochód osobowy

   

   

  Masa

  mała

   

   

  Samochód ciężarowy

  duża

   

  Samochód osobowy

   

  Prędkość

  mała

   

   

  Samochód osobowy

  duża