Scenariusz lekcji "Bez pracy nie ma napięcia"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Bez pracy nie ma napięcia.

Treści kształcenia

Fizyka, 4.8: [Uczeń] posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia elektrycznego; Informatyka, 6.1: [Uczeń] wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane

Cel ogólny: zrozumienie istoty napięcia prądu, będącego w istocie równoważnym ilorazowi pracy sił pola i wartości ładunku

Uczeń opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych
posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia elektrycznego
wie jakie wielkości związane są z napięciem prądu elektrycznego, zna ich symbole oraz jednostki
wie, że źródło napięcia jest źródłem energii elektrycznej
wie jakie są przykłady źródeł napięcia elektrycznego
wie jakie przyrządy pomiarowe, symbole, jednostki, wzory i zależności związane są z wielkościami opisującymi napięcie

Nabywane umiejętności

Uczeń umie wyciągnąć wnioski z obserwacji
umie wyjaśnić o czym informuje napięcie elektryczne
umie rozwiązać proste zadanie z zastosowaniem wzoru na napięcie elektryczne
projektuje prosty arkusz kalkulacyjny
wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego
formatuje zawartość komórek arkusza
drukuje wykonany przez siebie arkusz
zapisuje pliki w wyznaczonym miejscu
nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

 • Wstęp
 • Przebieg zajęć
 • Podsumowanie lekcji
 • Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy

  ZAŁąCZNIKI DO SCENARIUSZA

  ZAŁąCZNIK NR 3 – KARTA PRACY

  GRUPA   A

  Praca  sił pola (W)

  Ładunek elektryczny (Q)

   

   

   

   

   

  2,5

  0,01

  5

  0,01

  7,5

  0,01

  10

  0,01

  12,5

  0,01

  15

  0,01

  17,5

  0,01

  20

  0,01

  Uwagi:
  - dane należy wprowadzić ręcznie do arkusza
  - dane liczbowe należy sformatować w arkuszu kalkulacyjnym jako Kategoria: Liczby
  - liczby należy globalnie sformatować do 2 miejsc po przecinku

  - opcjonalnie można wykonać w arkuszu wykres zależności Napięcia od Pracy
  - opcjonalnie można dane wprowadzić z pliku Word poprzez Copy, Paste
  - opcjonalnie można użyć adresowania bezwzględnego dla wartości Q

   

   

   

  ZAŁąCZNIK NR 3 – KARTA PRACY

  GRUPA   B

  Praca  sił pola (W)

  Ładunek elektryczny (Q)

   

   

   

   

   

  2,5

  0,1

  5

  0,1

  7,5

  0,1

  10

  0,1

  12,5

  0,1

  15

  0,1

  17,5

  0,1

  20

  0,1

  Uwagi:
  - dane należy wprowadzić ręcznie do arkusza
  - dane liczbowe należy sformatować w arkuszu kalkulacyjnym jako Kategoria: Liczby
  - liczby należy globalnie sformatować do 2 miejsc po przecinku

  - opcjonalnie można wykonać w arkuszu wykres zależności Napięcia od Pracy
  - opcjonalnie można dane wprowadzić z pliku Word poprzez Copy, Paste
  - opcjonalnie można użyć adresowania bezwzględnego dla wartości Q

   

   

   

  ZAŁąCZNIK NR 3 – KARTA PRACY

  GRUPA   C

  Praca  sił pola (W)

  Ładunek elektryczny (Q)

   

   

   

   

   

  25,5

  0,55

  50,5

  0,55

  75,5

  0,55

  100,5

  0,55

  125,5

  0,55

  150,5

  0,55

  175,5

  0,55

  200,5

  0,55

  Uwagi:
  - dane należy wprowadzić ręcznie do arkusza
  - dane liczbowe należy sformatować w arkuszu kalkulacyjnym jako Kategoria: Liczby
  - liczby należy globalnie sformatować do 2 miejsc po przecinku

  - opcjonalnie można wykonać w arkuszu wykres zależności Napięcia od Pracy
  - opcjonalnie można dane wprowadzić z pliku Word poprzez Copy, Paste
  - opcjonalnie można użyć adresowania bezwzględnego dla wartości Q