Scenariusz lekcji "Omówienie soczewek skupiających"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Omówienie soczewek skupiających

Treści kształcenia

Fizyka, III etap edukacyjny, 9.14: uczeń wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu.

Dodatkowe wymagania szczegółowe Podstawy programowej, które można realizować przy pomocy danego pakietu zasobów:

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, co to jest soczewka skupiająca.
wie, co oznaczają pojęcia: ognisko soczewki, ogniskowa soczewki, środek soczewki, oś główna soczewki.
wie, jakie obrazy można otrzymać za pomocą soczewki skupiającej.
wie, czym jest powiększenie.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi przedstawić graficznie drogę wiązki promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i konstruować obrazy otrzymane za pomocą takiej soczewki odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu.
potrafi obliczać powiększenie obrazu.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

 • Etap wstępny
 • Etap realizacji
 • Etap końcowy

 • *propozycja dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy

  Załączniki do scenariusza

  Załącznik nr 1 – Instrukcja przeprowadzenia doświadczenia

  OBSERWACJE RUCHU WAHADŁA I CIĘŻARKA ZAWIESZONEGO NA SPRĘŻYNIE.

  1. Opis teoretyczny badanego zjawiska
  Soczewka – proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału.
  Aby wyznaczyć obraz jakiegoś przedmiotu obserwowanego przez soczewkę opieramy się na biegu kilku charakterystycznych promieni. Wiadomo, że wiązka równoległa padająca na soczewkę skupia się w jej ognisku (w przypadku soczewki rozpraszającej są to przedłużenia do tyłu promieni wychodzących). Kolejnym charakterystycznym promieniem będzie promień przechodzący przez ognisko soczewki. Promień taki po przejściu przez soczewkę będzie promieniem równoległym do jej osi. Kierunek promienia przechodzącego przez środek soczewki nie ulegnie żadnemu odchyleniu. Poniższe rysunki przedstawiają sposób znajdowania obrazu danego przedmiotu.

  2. Sformułowanie problemu badawczego oraz hipotezy
  Badanie powstania obrazu rzeczywistego za pomocą soczewki skupiającej.
  Hipoteza: Obrazy otrzymane na ekranie są zawsze odwrócone, powiększone lub pomniejszone, zależnie od odległości od soczewki.

  3. Zestaw potrzebnych do doświadczenia narzędzi i materiałów.
  Należy przygotować: lupę, świeczkę lub świecącą żaróweczkę, białą kartkę, plastelinę

  4. Spis czynności, które należy wykonać kolejno:
  Należy wziąć do ręki lupę (soczewkę skupiającą) i zbliżając lub oddalając ją od ekranu (np. kartki papieru) starać się otrzymać ostry obraz zapalonej świeczki lub świecącej żaróweczki (pomiędzy ekranem i świeczką znajduje się lupa). Należy określić cechy otrzymanego obrazu. Na koniec uczniowie starają się otrzymać obraz takiej samej wielkości jak wielkość przedmiotu.

  5. Inne informacje, np. sposób wyciągania wniosków, karta pracy, drzewka decyzyjne, formularze itd.
  Wszystkie informacje uczniowie zestawiają w tabeli:
  Rysunek schematyczny Odległość przedmiotu od soczewki Cechu otrzymanego obrazu
       
       
       
       
       


  Uczniowie zauważają, że obrazy otrzymane na ekranie są zawsze odwrócone, powiększone lub pomniejszone, zależnie od odległości od soczewki.