Scenariusz lekcji "Pogoda na świecie"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Pogoda na świecie.

Treści kształcenia

Geografia: 3.2. uczeń charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych; oblicza amplitudę i średnią temperaturę powietrza; wykazuje na przykładach związek między wysokością Słońca a temperaturą powietrza

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, czym jest pogoda i jakie są jej składniki;
wie, w jaki sposób podaje się przebieg temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych
wie, czym są ekstremalne zjawiska pogodowe i potrafi wymienić ich przykłady
rozumie związek między wysokością Słońca a temperaturą powietrza.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi wymienić składniki pogody
potrafi obliczyć amplitudę oraz średnią temperaturę powietrza
poprawnie czyta mapy
zdobywa, gromadzi i przetwarza informacje

samodzielnie uczy się

współpracuje w grupie

interpretuje mapy synoptyczne

Kompetencje kluczowe

porozumiewanie się w języku ojczystym,
kompetencje matematyczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się

Etapy lekcji

 • Wstęp
 • Nauczyciel pyta uczniów, kto z nich regularnie ogląda prognozę pogody w telewizji bądź w Internecie. Pyta, czy uczniowie rozumieją wszystkie pojęcia, jakich używa się w prognozach. Następnie zadaje uczniom pytanie, czy pogoda wpływa na ich samopoczucie. Pyta, jak rozumieją stwierdzenie, że kogoś "łamie w kościach" i z jakiego powodu występują takie objawy. Komentuje i uzupełnia odpowiedzi uczniów. Tłumaczy, kim jest meteopata.
 • Przebieg zajęć
 • Podsumowanie lekcji
 • Podsumowanie lekcji na podstawie galerii zdjęć.
  Nauczyciel pyta, dlaczego prognozowanie pogody ma duży wpływ na podejmowanie decyzji przez ludzi. Prosi o podanie przykładów

  Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy