Scenariusz zajęć

III etap edukacyjny, wiedza o społeczeństwie

Temat: Razem zdobędziemy szkolnego Oscara! – czyli łatwiej pracuje się w zespole

Treści kształcenia:

Uczeń:

  1. Współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich – wiedza o społeczeństwie (III),
  2. Omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie – wiedza o społeczeństwie (1.1),
  3. Przygotowuje się do realizacji projektu gimnazjalnego.

Cele operacyjne:

Uczeń:

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

Środki dydaktyczne:

Metody nauczania:

Formy pracy:

Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczniów. Przypowieść chasydzka na dobry początek.

Nauczyciel, rozpoczynając zajęcia, zachęca uczniów do wysłuchania przypowieści i do udzielenia odpowiedzi na pytania znajdujące się w karcie pracy W grupie raźniej.

Tekst przypowieści może przeczytać uczeń uzdolniony aktorsko lub literacko.

Uczniowie o niskim poziomie koncentracji lub z niedosłuchem bądź dominującym wzrokowym kanałem sensorycznym śledzą tekst przypowieści zamieszczony w karcie pracy.

2. Prowadzący zachęca uczniów do podzielenia się zapisanymi w karcie pracy refleksjami po przeczytaniu przypowieści, kierując rozmową tak, aby podkreślać wartość współdziałania w zespole.

3. Następnie prosi uczniów, aby przypomnieli sobie, jaki film ostatnio oglądali. Czy pamiętają napisy końcowe? Czy kojarzą, jakie były wymienione stanowiska osób zaangażowanych w produkcję filmu? Czy wiedzą, czym się te osoby zajmują? Po krótkiej rozmowie nauczyciel zaprasza do obejrzenia materiału filmowego Wespół w zespół, czyli kto robi filmy, w którym reżyser Waldemar Krzystek wypowiada się o zadaniach osób uczestniczących w produkcji filmu.

Uczniom z trudnościami słuchowymi (z niedosłuchem lub obniżoną percepcją słuchową) prowadzący zajęcia może włączyć napisy.

4. Po wyemitowaniu materiału prowadzący zajęcia kieruje rozmową tak, aby uczniowie zauważyli, że każdy z pracowników ekipy filmowej ma swój wkład w końcowy efekt produkcji, każdemu powierzono określone zadanie i jeśli go nie wykona, odbije się to niekorzystnie na pracy pozostałych członków ekipy.

5. Nauczyciel dzieli klasę na 4-, 5-osobowe grupy i proponuje udział w grze-symulacji:

„Wyobraźcie sobie, że w waszej szkole ogłoszono konkurs na film krótkometrażowy. Przewidziano cenne, atrakcyjne nagrody dla zwycięzców (np. udział w warsztatach filmowych prowadzonych przez popularnych filmowców).

Jesteście grupą uczniów, która chce wziąć udział w tym konkursie.

Zaplanujcie swoją pracę. Wybierzcie lidera. Ustalcie temat i tytuł filmu. Określcie zadania, które musicie wykonać, aby powstał film. Postarajcie się przydzielić konkretne role tak, aby były zgodne z waszymi umiejętnościami, predyspozycjami, np. artystycznymi, literackimi, organizacyjnymi, technicznymi. Macie na to 15 minut.

Wszystkie wasze ustalenia zapiszcie w karcie pracy pt. Ekipa filmowa”.

W ćwiczeniu każdy z uczniów może zaprezentować swoje uzdolnienia: od artystycznych, literackich po organizacyjne i techniczne.

Dzieląc uczniów na grupy, prowadzący zajęcia powinien zadbać, aby każdy zespół tworzyły osoby o różnorodnych uzdolnieniach.

6. Omówienie efektów pracy.

Liderzy grup prezentują przydział ról, zadań w zespołach. Nauczyciel zachęca uczniów do wypowiedzi, zadając pytania:

Prowadzący zachęca do wypowiedzi nie tylko liderów grup, ale także pozostałych członków ekip filmowych.

7. Podsumowanie zajęć techniką Kosz i walizka.

Nauczyciel prosi uczniów: „Zastanówcie się, co z dzisiejszych zajęć zabierzecie ze sobą, co jest dla was ważne, a co zostanie w koszu, które treści uważacie za zbędne”.