Scenariusz zajęć

II etap edukacyjny

Temat: W drogę!

 1.  Nie podróżuje się po to, by przyjechać, tylko żeby podróżować.
 2.  J.W. Goethe

Treści kształcenia:

Uczeń:

 1. Wykorzystuje informacje zawarte w tekstach – język polski (I.1),
 2. Analizuje i interpretuje teksty kultury. Zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela – język polski (II),
 3. Tworzy wypowiedź ustną i pisemną – język polski (III.1),
 4. Poszerza wiedzę na temat geografii – przyroda (7),
 5. Współpracuje w grupie – wstęp do podstawy programowej.

Cele operacyjne:

Uczeń:

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

Środki dydaktyczne:

Metody nauczania:

Formy pracy:

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci. Krótka rozmowa na temat podróżowania.

Pytania prowokujące wypowiedzi uczniów:

2. Zagadka geograficzna – układanie puzzli.

Prowadzący przygotowuje przed zajęciami puzzle z ilustracji zamieszczonych w Materiale dodatkowym dla nauczyciela do zajęć. Przedstawiają one pięć budowli:

 1. Piramidy w Gizie,
 2. Wielki Mur Chiński,
 3. Pałac w Wersalu,
 4. Katedra Notre Dame w Paryżu,
 5. Zamek Królewski na Wawelu.

Uczniowie, podzieleni na pięć grup, układają puzzle, a po wykonaniu zadania próbują odgadnąć cel podróży, który – w razie niepowodzenia – pomaga im określić nauczyciel.

3. Zadanie interaktywne Zabytki świata.

Rozpoznawanie miejsc – zabytków kultury. Zadanie wykonywane jest na tablicy interaktywnej lub na komputerze. Dzieci mają ułożyć w kolejności budowle, które zostały wzniesione dzięki pracy wielu ludzi, według daty ich powstania. Są to te same obiekty, które uczniowie układali z puzzli, tzn. piramidy w Gizie, Wielki Mur Chiński, katedra Notre Dame w Paryżu, pałac w Wersalu i Zamek Królewski na Wawelu.

4. Karta pracy Cuda świata.

Zadania wykonywane są indywidualnie, z użyciem komputera. Uczeń korzysta z zasobów internetu – odszukuje znaczenie nieznanych mu pojęć, zdobywa informacje potrzebne do wykonania ćwiczeń. Zadaniem dodatkowym – dla uczniów szczególnie rozwiniętych pod względem intelektualnym, ale także dla wszystkich chętnych – jest próba zaplanowania środków lokomocji, którymi można dojechać do wybranego celu.

Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadań nauczyciel sprawdza ich poprawność.

5. Karta pracy Folder reklamowy. 

Praca w grupach. Każdy zespół stanowi odrębne biuro podróży i ma za zadanie:

Praca grupy – przygotowywanie folderu – ma przebiegać według instrukcji zamieszczonej na karcie pracy. Nauczyciel powinien wspomóc liderów zespołów w określeniu właściwych zadań dla poszczególnych osób: uczniowie uzdolnieni plastycznie mogą zaprojektować elementy graficzne folderu i zastanowić się nad jego kolorystyką, dzieci wykazujące zdolności techniczne – współpracować z plastykami i pomóc im w wykonaniu folderu, a te, które wykazują wysokie kompetencje literackie/językowe, sprawdzą się w opracowywaniu treści reklamy i hasła reklamowego.

6. Prezentacja – kiermasz turystyczny.

Grupy – wciąż odgrywające role biur podróży – mają zaprezentować swoje foldery, a tym samym zareklamować podróż do wybranego miejsca i zachęcić do jego zwiedzenia.

7. Konkurs na najefektywniejszą pracę „biura podróży”.

Uczniowie tworzą wystawę powstałych folderów. Następnie otrzymują małe kolorowe kartki. Każdy wybiera najciekawszą według niego ofertę – z wyjątkiem oferty grupy, w której pracował – i przykleja karteczkę na brzegu folderu. Zwycięskie biuro podróży otrzymuje brawa.

 

8. Podsumowanie zajęć.

Każde dziecko odpowiada krótko na pytanie: „Czy dzisiejsze zajęcia zmieniły w jakiś sposób twoje myślenie o podróżowaniu?”. Nauczyciel zadaje pracę domową dla osób chętnych: „Ułóż i zapisz własną myśl – sentencję dotyczącą podróżowania”.