Wielkie dzieła w wielkich muzeachZakres

IV etap edukacyjnyPrzedmiot

Historia sztukiWymagania szczegółowe:

(1.7) wiąże dzieło z miejscem, w którym się̨ znajduje (muzea, galerie, kościoły, miasta);Temat lekcji:

Wielkie dzieła w wielkich muzeachCzas na realizację:

1 godzina lekcyjna.Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna muzea na w Europie,

 • wymienia dzieła wielkich artystów europejskich,

 • zna miasta, w których znajdują się dzieła sztuki i muzea


umiejętności – uczeń:

 • wskazuje muzea na mapie,

 • potrafi przyporządkować muzeum do dzieła sztuki,

 • rozpoznaje wskazane dzieła.


postawy:

 • kształtowanie szacunku dla dorobku dziedzictwa narodowego,

 • wdrażanie uczestnictwa w kulturze wysokiej.Metody pracy:

podająca (wykład informacyjny), problemowa, praktyczna (ćwiczeniowa – karty pracy), eksponująca (pokaz materiału wizualnego)Forma pracy:

indywidualna, zbiorowaŚrodki dydaktyczne,

animacja ze zdjęć na temat wybranych wielkich muzeów i galerii w Europie.

w tym zasoby multimedialne:Przebieg lekcji

Uczniowie znają już wszystkie dzieła z wcześniejszych zajęć, lekcja może być doskonałą formą uporządkowania wiedzy przed egzaminem maturalnym

faza wprowadzająca:

(7 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Uczniowie opowiadają, w jakich byli muzeach, przywołują zapamiętane z wizyty w muzeum dzieła, wymieniają się wrażeniami.

 3. Uczniowie przypominają, jakie to były rodzaje muzeów, jakie jeszcze rodzaje znają.

 4. Nauczyciel wyświetla zdjęcia muzeów: Luwr w Paryżu, Rijksmuseum w Amsterdamie, Musée d'Orsay w Paryżu, National Gallery w Londynie, Stara Pinakoteka w Monachium.


faza realizacyjna:

(30 min.)


 1. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, które zostaną wypełnione podczas prezentacji zasobu.

 2. Nauczyciel korzysta z mapy interaktywnej z lokalizacją największych muzeów i możliwością̨ przyporządkowania dzieł do poszczególnych muzeów.

 3. Uczniowie podają właściwe rozwiązania, w przypadku złej lokalizacji nauczyciel naprowadza uczniów, którzy w tym samym czasie uzupełniają karty pracy.

 4. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie mogą wprowadzić komentarz w postaci rozpoznania kierunku, wymienienia istotnych cech obrazu.


faza podsumowująca:

(8 min.)

 1. Uczniowie, bez patrzenia w notatki rozwiązują ponownie ćwiczenie interaktywne na mapie w celu utrwalenia wiadomości.

 2. Praca domowa: Odszukaj inne dzieła znajdujące się w muzeach podanych w karcie pracy i uzupełnij tak, aby w każdym muzeum znalazły się cztery. Dodatkowo w karcie zostało zamieszczone Muzeum Narodowe w Warszawie. Wejdź na stronę internetową naszego muzeum i wypisz cztery dzieł z jego zasobów.

Karta pracy do lekcji

Wielkie dzieła w wielkich muzeach

zalacznik1.jpg

Wypełniona karta pracy:

zalacznik2.jpg

image001.png
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.