My, ukryty w mieście krzyk”. Subkultury młodzieżoweZakres

IV etap edukacyjnyPrzedmiot

Wiedza o kulturzeWymagania szczegółowe:

(III.6) posługuje się pojęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, narodowa, zglobalizowana, subkultura w ich właściwym znaczeniu i używa ich w kontekście interpretowanych dzieł sztuki oraz praktyk kulturowych;

(III.7) wskazuje relacje między kulturami: lokalna, regionalna, narodowa i europejska, ujawniające się w konkretnych dziełach sztuki i praktykach kultury.Temat lekcji:

My, ukryty w mieście krzyk”. Subkultury młodzieżowe
Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna definicje pojęcia subkultura

 • wymienia subkultury młodzieżowe

 • wie, jakie są konsekwencje przyjmowania określonych postaw


umiejętności – uczeń:

 • potrafi wskazać zachowania właściwe dla subkultur

 • opisuje cechy języka subkultur,

 • charakteryzuje system wartości właściwy dla określonych subkultur,

 • zna konsekwencje wynikające z członkostwa w subkulturach.


postawy:

 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

 • kształtowanie stanowiska wobec subkultur,

 • poszerzanie wiedzy o relacjach w społeczeństwie.Metody pracy:

podająca (wykład informacyjny), problemowa, praktyczna (ćwiczeniowa – karty pracy), eksponująca (pokaz materiału wizualnego)Forma pracy:

indywidualna, zbiorowaŚrodki dydaktyczne,

w tym zasoby multimedialne:

Zestaw ilustracji – fotografie ukazujących cechy różnych subkultur młodzieżowych.

Interaktywne narzędzie ukazujące zdjęcia przedstawicieli subkultur  młodzieżowych do rozpoznaniaPrzebieg lekcji


faza wprowadzająca:

(15 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Nauczyciel rozpoczyna lekcję piosenką „My, ukryty w mieście krzyk” rapera Pezeta (piosenka dostępna jest pod linkiem http://www.youtube.com/watch?v=42zPPvLT9ek)

 3. Nauczyciel dzieli klasę na 2 zespoły. Każdy z nich otrzymuje skserowane fragmenty tekstu utworu (załącznik1). Uczniowie na podstawie tekstu wymieniają cechy środowiska, o którym śpiewa wykonawca.

 4. Uczniowie metodą burzy mózgów tworzą listę skojarzeń do słowa subkultura i zapisują je na tablicy w postaci mapy myśli.


faza realizacyjna:

(20 min.)


 1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z pojęciem subkultury (Zespół wzorów, zasad, norm zwyczajowych, przyjętych w grupie społecznej stanowiącej część szerszej zbiorowości odmiennych od norm zwyczajowych przyjętych przez ogół społeczeństwa).

 2. Nauczyciel prezentuje zestaw ilustracyjny z fotografiami ukazującymi różne subkultury młodzieżowe. Uczniowie w zeszytach wypisują nazwy pokazanych subkultur.

 3. Nauczyciel dzieli klasę na grupy, które podejmą następujące problemy:

  1. grupa 1. scharakteryzuje język subkultur,

  2. grupa 2. opowie o zrachowaniach charakterystycznych dla wybranych subkultur,

  3. grupa 3. zajmie się systemem wartości wybranych subkultur

  4. grupa 4. charakteryzuje emocje, które towarzyszą danym subkulturom.

 4. Wyniki swoich prac grupy prezentują na tablicy w formie mapy myśli (załącznik 2)


faza podsumowująca:

(10 min.)

 1. Uczniowie ćwiczą rozpoznawanie subkultur na podstawie wyświetlonego przez nauczyciela interaktywnego narzędzia ukazującego zdjęcia subkultur  młodzieżowych

 2. Nauczyciel wystawia grupom oceny wyrażone stopniem.

załącznik 1 do lekcji: „My, ukryty w mieście krzyk”. Subkultury młodzieżowe

Zespół 1

Ludzie spoglądają na mnie z boku
Różne rzeczy wnioskują z moich kroków
Ile tutaj stoi bloków wokół
Kto dostrzeże w nas uczucia
Kto spisze nam protokół
A kto krzyknie rap to rewolucja roku
Czytaj klisze z moich oczu
Nie obniżysz moich lotów
Odejdziesz a mikrofon pójdzie ze mną do grobu
On jest moją bronią, to moja duma i honor
Nie mam oprócz niego nikogo innego, jest moją ikoną
Skoro nie rozumiesz rzeczy, które mnie bolą
To tylko mój hip-hop umie pojąć to wszystko
Sprawdź bity, sprawdź intro, potem sprawdź, co ludzie myślą
Nasz świat nie jest fikcją, wytłumacz im to
Marzy mi się czarny Lincoln, lecz jak go wyrwać wilkom
Rozumiem więc czemu czasem chłopaki biorą winstrol
Ludzie kpią z nas zanim zdążą nas poznać
Biorą nas za przestępców, bo nie widzą w nas dobra
Nie ma problemów to nie ma przyczyn czy uczuć
Przyczyny zawsze są, a uczuć nie ma bez zarzutów
Nie znajdziesz w sobie Bonda, nie stworzył cię Hollywood
Twardo stoisz na nogach, chcą okraść cię z twoich ról
Bliscy nie chcą się oddać, nie wierzą w nasz intelekt
W naszą muzykę, we wszystko, co w nas szczere
Rujnują nasze plany, jesteśmy diabłami dla nich
Biorą nas za nic, a w tłumie też jesteśmy sami
Multum subkultur, to świat nas zmusza do buntu
Co chcesz od chłopaków, którzy ciągle siedzą na murku
Jeśli nie zmieniasz nam gruntu, nie podasz nam ręki
Kręci tym anielski pył i martwi prezydenci
To z waszych rezydencji świat do tego nas popycha
Tworzycie nasze wizerunki, lecz nasz problem was nie dotyka
My chcemy tylko naszą wolność
Chcemy robić hip-hop i mieć spokojną przyszłość


zespół 2


Wciąga nas show biznes, tylko taki świat pozwala nam istnieć
Marzyć i myśleć, chociaż życia nie pokolorował Disney
Choroba zniknie, połowa z nich chce na nas polować
Ukraść nam życie, ukraść słowa, dla nich zdrada to plac zabaw
Uwierzcie mi, my pamiętamy o swych wadach
Nie mamy jeszcze nic, a chcemy szczęściem tego świata wreszcie żyć
My, ukryty w mieście krzyk
Za lepsze życie, za siłę, którą chcemy w duszy mieć
Ten świat uczy mnie być .........
Kruszy mnie, swój wysiłek zdusić chce, chce ten wyścig wygrać
Tylko Bóg wie, jeśli jest, którą drogę wybrać
Kroczyć drogą serca i dla ludzi się poświęcać
Dla tych ludzi, którzy chcą twój sen kraść
Nic o nas bez nas, wiesz trudno by było żyć z hip-hopu
Za naszą wolność, naszą muzykę, za pokój

My, ukryty w mieście krzyk
My, ukryty w mieście krzyk
My, ukryty w mieście krzykzałącznik 2 do lekcji: „My, ukryty w mieście krzyk”. Subkultury młodzieżowe

zalacznik6.png

image001.png
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.