Kamienie milowe w architekturze nowożytnejZakres

IV etap edukacyjnyPrzedmiot

Historia sztukiWymagania szczegółowe:

(1.3) rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić́ je w czasie i w przestrzeni geograficznej;Temat lekcji:

Kamienie milowe w architekturze nowożytnejCzas na realizację:

1 godzina lekcyjna.Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna słynne budowle nowożytne,

 • wymienia nazwiska architektów tworzących w renesansie, baroku, klasycyzmie.


umiejętności – uczeń:

 • potrafi wskazać cechy budowli wskazanych budowli,

 • przyporządkowuje nazwisko architekta do wskazanej budowli nowożytnej,

 • potrafi wskazać państwo i miasto, w którym znajduje się dany obiekt,

 • wyjaśnia znaczenie danych obiektów dla architektury.


postawy:

 • kształtowanie szacunku dla dorobku dziedzictwa narodowego,

 • wdrażanie do rozumienia zjawisk i rozwiązań stosowanych w sztuce.Metody pracy:

podająca (wykład informacyjny), problemowa, praktyczna (ćwiczeniowa – karty pracy), eksponująca (pokaz materiału wizualnego)Forma pracy:

zbiorowa, grupowaŚrodki dydaktyczne,

książki do pracy w grupach na temat budowli: Santa Maria Novella i Ospedale degli Innocenti we Florencji, Tempietto w Rzymie, Villa Rotonda k. Vincenzy; Ratusz w Antwerpii, zamek Chambord; Santa Maria della Salute w Wenecji, San Carlo Alle Quattro Fontane w Rzymie, kościół des Invalides w Paryżu, Zwinger w Dreźnie; Kościół św. Genowefy w Paryżu, Kościół św. Aleksandra i Pałac na Wodzie – Łazienki w Warszawie;

dowolny słownik pojęć plastycznych lub słownik architektury

w tym zasoby multimedialne:

interaktywne narzędzie do umiejscowienia dzieł na mapie geograficznej (państwo, miasto).

schemat w postaci linii czasu z podziałem sztuki na style architektoniczne w okresie nowożytnymPrzebieg lekcji


faza wprowadzająca:

(7 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Uczniowie na polecenie nauczyciela przypominają o cechach architektury starożytne. Wymieniają detale architektoniczne, podają przykłady budowli, założenia planów.

 3. Nauczyciel informuje o dziedzictwie starożytności – nawiązaniu do antyku w kulturze nowożytnej

 4. Nauczyciel prezentuje schemat w postaci linii czasu z podziałem sztuki na style architektoniczne w okresie nowożytnym.

faza realizacyjna:

(30 min.)


 1. Nauczyciel dzieli klasę na 8 grup. Każdej grup otrzymuje materiały źródłowe: książki z tekstami oraz zdjęciami i planami budowli nowożytnych.

 2. Przydział zadań dla grup:

  1. grupa 1 - budowle renesansowe okresu quattrocenta: Santa Maria Novella i Ospedale degli Innocenti we Florencji,

  2. grupa 2 – budowle dojrzałego renesansu: Tempietto w Rzymie, Villa Rotonda k. Vincenzy,

  3. grupa 3 – budowle manierystyczne: Ratusz w Antwerpii, zamek Chambord

  4. grupa 4 – budowle barokowe we Włoszech: Santa Maria della Salute w Wenecji, San Carlo Alle Quattro Fontane w Rzymie,

  5. grupa 5 – architektura barokowa we Francji: kościół des Invalides w Paryżu

  6. grupa 6 – architektura rokoka: Zwinger w Dreźnie’

  7. grupa 7 – architektura neoklasycyzmu we Francji: Kościół św. Genowefy w Paryżu,

  8. grupa 8- neoklasycyzm w Warszawie: Kościół św. Aleksandra i Pałac na Wodzie – Łazienki w Warszawie

 3. Wszystkie grupy otrzymują zestawy pytań według załącznika. Po wyznaczonym czasie grupy prezentują swoje odpowiedzi. Podczas pracy nauczyciel wspomaga uczniów.

faza podsumowująca:

(8 min.)

 1. Nauczyciel podsumowuje prace w grupach – wystawia oceny wyrażone stopniem.

 2. Uczniowie utrwalają materiał stosując interaktywne narzędzie do umiejscowienia dzieł na mapie geograficznej (państwo, miasto).

załącznik do lekcji:

Kamienie milowe w architekturze nowożytnejPolecenia dla grup:

Grupa 1

 1. Scharakteryzuj fasadę kościoła Santa Maria Novella – omów dekoracje architektoniczną i wskaż nawiązania do sztuki bizantyjskiej.

 2. Omów bryłę Ospedale degli Innocenti we Florencji Brunelleschiego oraz dekorację fasady.

Grupa 2

 1. Scharakteryzuj plan Tempietta w Rzymie, zastosowane rozwiązania architektoniczne; znajdź nawiązania do architektury starożytnej.

 2. Scharakteryzuj, bryłę i dekorację Villi Rotondy k. Vincenzy. Wskaż cechy stylu palladiańskiego.

Grupa 3

 1. Omów dekorację architektoniczną ratusza w Antwerpii. Skorzystaj ze słownika (ornament okuciowy)

 2. Opisz założenie planu zamku w Chambord, wskaż nawiązania do założeń średniowiecznych.Grupa 4

 1. Opisz cechy bryły i planu kościoła Santa Maria della Salute w Wenecji

 2. Scharakteryzuj plan oraz dekorację fasady kościoła San Carlo Alle Quattro Fontane w Rzymie.

Grupa 5

 1. Omów dekorację i rozwiązania architektoniczne kościoła des Invalides w Paryżu

 2. Scharakteryzuj położenie kościoła na tle całego obiektu des Invalides.

Grupa 6

 1. Omów założenie, plan obiektu i jego bryłę

 2. Scharakteryzuj rozmieszczenie pawilonów i przedstaw ich dekorację.

Grupa 7

 1. Omów plan Kościoła św. Genowefy w Paryżu

 2. Opisz dekorację architektoniczną i wskaż nawiązania do architektury starożytnej.

Grupa 8

 1. Omów bryłę kościoła św. Aleksandra w Warszawie – wskaż nawiązania do Panteonu w Rzymie

 2. Opisz założenie i dekorację bryły Pałacu na wodzie w warszawskich Łazienkachimage001.png
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.