Prosty układ gimnastyczny

Scenariusz lekcji, II etap edukacyjny, wychowanie fizyczne

Wymagania szczegółowe:

2. Trening zdrowotny

2.6 Uczeń wykonuje prosty układ gimnastyczny

Adresat:

Uczniowie klasy V

Czas trwania :

45 minut

Cele szczegółowe w zakresie wiadomości

Uczeń:

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności

Uczeń:

Cele szczegółowe w zakresie postaw

Uczeń:

Metody nauczania: zabawowa, zadaniowa ścisła.

Formy i miejsce zajęć

Formy nauczania: grupowa, indywidualna,

Miejsce zajęć : sala gimnastyczna.

Przybory i przyrządy:

Projektor, ekran, laptop, materace/karimaty.

Zasoby multimedialne:

Opis przebiegu zajęć

Tok

Opis przebiegu zajęć

Uwagi organizacyjno – metodyczne

Część wstępna – 5 - 10 minut

  1. Zbiórka, sprawdzenie gotowości do ćwiczeń. Podanie tematu lekcji.

Zbiórka w szeregu

  1. Rozgrzewka

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kto szybciej”

Dzieci biegają po sali, na sygnał mają za zadanie jak najszybciej usiąść w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.

Dzieci w rozsypce, zabawę powtarzamy kilka razy zmieniając sygnał i przyjmowane pozycje.

Zabawa ożywiająca - „Złap mnie”.

Dzieci bawią się parami w dowolnego berka.

Dzieci dobierają się dwójkami, stają w odległości od siebie ok. 3 metrów.

Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo uczniów podczas zabawy.

Część główna – 25 – 30 minuty

Ćwiczenia kształtujące

- krok polkowy podstawowy w jednym i drugim kierunku

- wymachy prawą nogą w przód, po wymachu prawa noga do zakroku

- wymachy lewą nogą w przód, po wymachu lewa noga do zakroku

- przysiady w kole

- wypad prawą nogą w przód

- wypad lewą nogą w przód

- arabeska (tzw.jaskółka), stojąc raz na prawej, raz na lewej nodze

- przysiad na prawej nodze, lewa noga w bok

- przysiad na lewej nodze, prawa noga w bok

- krążenia ramion w przód i w tył

- skłon głową w przód, broda do klatki piersiowej

- skłon głową w tył, patrzymy w górę w tył

- skręt głową w prawą i lewą stronę barki nieruchomo

Nauczyciel przedstawia prezentację.

Dzieci ustawiają się na obwodzie koła

Dzieci trzymają się szeroko za ręce.

Po 10 powtórzeń prawą i lewą nogą.

10 powtórzeń

wytrzymać 5 sekund

Po 5 powtórzeń na każdą stronę (dzieci zwalniają chwyt)

Ćwiczenia przygotowujące do układu:

- leżenie przewrotne

- leżenie przerzutne

- wychylenie w przód w przysiadzie podpartym

- klęk podparty jednonóż z uginaniem ramion

- przewrót w przód z przysiadu do siadu prostego

- przewrót w przód z przysiadu do przysiadu i łącznie wyskok w górę

- przewrót w tył z przysiadu podpartego do klęku

- przewrót w tył z przysiadu do przysiadu

Układ gimnastyczny

- z pozycji stojąc dwa kroki polkowe w przód

- przysiad, przewrót w przód do przysiadu i łącznie wyskok w górę

- przewrót w tył do siadu rozkrocznego

- siad prosty, przejście do leżenia przerzutnego

- z leżenia przerzutnego ugięcie nóg i przejście przez siad ugięty do pozycji stojąc

- dwa kroki marszu, arabeska (wytrzymać 3 sekundy)

- wypad w przód i powrót do pozycji wyjściowej.

Uczniowie w rozsypce na materacach lub karimatach.

Część końcowa – 5 minut

  • Ćwiczenie uspokajające

Zabawa uspokajająca ze śpiewem.

Dzieci poruszają się po obwodzie koła, śpiewając dowolną, znaną piosenkę.

Dzieci ustawione na obwodzie koła.

  • Omówienie lekcji i podsumowanie lekcji.

Nauczyciel zachęca do tworzenia własnych, prostych układów gimnastycznych. Przypomina, że ćwiczenia gimnastyczne należy wykonywać w miejscach do tego przystosowanych.

Dzieci siedzą na obwodzie koła w siadzie skrzyżnym.

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.