Scenariusz lekcji "Wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie i linijki"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie i linijki.

Treści kształcenia

Fizyka, III etap edukacyjny, 9.4: uczeń wyznacza masę ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie i linijki.

Dodatkowe wymagania szczegółowe Podstawy programowej, które można realizować przy pomocy danego pakietu zasobów:

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń definiuje pojęcie dźwigni dwustronnej.
podaje prawidłowości dotyczące dźwigni dwustronnej.

Nabywane umiejętności

Uczeń umie wyznaczyć masę za pomocą dźwigni dwustronnej.
umie wyznaczyć masę za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie i linijki.
potrafi rozwiązywać zadania i problemy dotyczące wyznaczania masy ciała.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

 • Etap wstępny
 • Przebieg zajęć
 • Etap końcowy

 • *propozycja dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy

  Załączniki do scenariusza

  Załącznik nr 1 – Instrukcja przeprowadzenia doświadczenia

  INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA DOŚWIADCZENIA POLEGAJĄCEGO NA WYZNACZANIU MASY CIAŁA ZA POMOCĄ DŹWIGNI DWUSTRONNEJ.

  INSTRUKCJA DLA UCZNIA

  Temat: Wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, linijki i innego ciała o znanej masie.

  Zestaw przyrządów i materiałów:

  Doświadczenie 1.

  1. Na prawym ramieniu dźwigni zawieś ciężarek o masie (m1).
  2. Woreczek z kaszą zawieś na lewym ramieniu dźwigni, w takim miejscu aby dźwignia znalazła się w stanie równowagi.
  3. Za pomocą linijki zmierz:
   1. Odległość (r1) ciężarka od punktu 0 – wynik zapisz w tabeli na karcie pracy.
   2. Odległość (r) woreczka z kaszą od punktu 0 – wynik zapisz w tabeli na karcie pracy.
  4. Przewieś ciężarek w inne miejsce na prawym ramieniu dźwigni (zmień odległość r1). Następnie zmieniając odległość (r) woreczka z kaszą od punktu 0 doprowadź dźwignię do stanu równowagi. Ponownie zmierz r1 i r. Wyniki zapisz na karcie pracy.
  5. Jeszcze raz wykonaj polecenie 4.
  6. Korzystając z zależności podanej poniżej do każdego pomiaru, oblicz masę woreczka z kaszą. m r = m1 r1 - stan równowagi dźwigni,
  7. Oblicz średnią wartość masy woreczka z kaszą.
  8. Zastanów się i zapisz błędy pomiarowe, jakie błędy mogłeś popełnić w czasie pomiarów.

  Problem:

  Na placu zabaw jest huśtawka o budowie dźwigni dwustronnej.
  W jakiej odległości od osi obrotu usiądziesz, abyś mógł swobodnie pohuśtać się z młodszym bratem, który ma masę równą 15 kilogramów?
  Długość dźwigni 6 m.

  Załącznik nr 2 – Instrukcja przeprowadzenia doświadczenia

  INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA DOŚWIADCZENIA POLEGAJĄCEGO NA WYZNACZANIU MASY CIAŁA ZA POMOCĄ DŹWIGNI DWUSTRONNEJ, LINIJKI I INNEGO CIAŁA O ZNANEJ MASIE.

  KARTA PRACY
  Wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, linijki i innego ciała o znanej masie.
  Doświadczenie 1.
  Wyznaczenie masy woreczka z kaszą
  Kolejne pomiary r1 [cm] odległość ciężarka od punktu 0 r [cm] odległość woreczka z kaszą od punktu 0 m1 [g] masa ciężarka m [g] masa woreczka z kaszą
  1        
  2        
  3        

  średnia wartość m:

  Obliczenia:

  1) Masa woreczka z kaszą dla każdego pomiaru

  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………

  2) Wartość średnia masy woreczka z kaszą

  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………

  3) Błędy pomiarowe.

  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………