Las - cz. 1

CZAS 3 × 45 min

Zapis w dzienniku

Edukacja przyrodnicza: Tworzenie mapy skojarzeń ze słowem "las". Poznawanie charakterystycznych cech ptaków, ssaków i owadów. Grupowanie leśnych zwierząt.

Edukacja muzyczna: Nauka piosenki pt. "Wycieczka do lasu" metodą ze słuchu.

Edukacja matematyczna: Zabawy konstrukcyjne w grupach z wykorzystaniem klocków LEGO. Mierzenie i porównywanie wysokości wieży z klocków. Ćwiczenia w określaniu i porównywaniu liczebności zbiorów.


Cele operacyjne:

Uczeń:

Kryterium sukcesu:

powiesz, czym charakteryzują się ptaki, ssaki i owady,
wymienisz po 3 leśne zwierzęta z każdej grupy,
zaśpiewasz piosenkę pt. ?Wycieczka do lasu?,
policzysz, ile elementów jest w zbiorach i porównasz, gdzie jest ich więcej, a gdzie mniej.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- do pobrania:

- do przygotowania:

Przebieg zajęć:

1. ROZWIĄZANIE ZAGADKI jako wprowadzenie do tematu lekcji
N. proponuje uczniom rozwiązanie zagadki, dzięki której dowiedzą się, czym będą zajmować się na zajęciach.

Szumią tam drzewa,
śpiewają ptaki,
spotkasz w nim sarnę
i inne zwierzaki.

2. TWORZENIE MAPY SKOJARZEŃ
N. pyta U., z czym kojarzy im się las i zapisuje te skojarzenia na tablicy, tworząc mapę mentalną.

3. NAUKA PIOSENKI pt. "Wycieczka do lasu"

"Wycieczka do lasu" - piosenka

ref:
Zrób do lasu dziś wycieczkę
porozglądaj się troszeczkę (x2)

Ptaki, ssaki i owady
spotkasz w lesie nie ma rady
Mrówka z piasku robi domek
Osę w dziupli spotkał Tomek

ref:
Zrób do lasu dziś wycieczkę
porozglądaj się troszeczkę (x2)

Jeża raczej nikt nie dotknie
bo kłujący jest okropnie
Rudą kitę ma wiewiórka
i u lisa ruda skórka

ref:
Zrób do lasu dziś wycieczkę
porozglądaj się troszeczkę (x2)

Sowa w nocy pohukuje
nie śpi, tylko obserwuje
Śpiewem ptaków echo niesie
miło jest wędrować w lecie

ref:
Zrób do lasu dziś wycieczkę
porozglądaj się troszeczkę (x2)

- U. słuchają piosenki.

- Analiza linii melodycznej uczniowie słuchają i cicho nucą melodię piosenki, kreśląc przy tym dłonią przebieg linii melodycznej (wznoszenie, opadanie melodii).

- Analiza treściowa piosenki - zabawa "Powtórz i dodaj wyraz".
N pyta U.: Jakie zwierzęta według piosenki możemy spotkać podczas wycieczki do lasu?
Pierwszy U. odpowiada: W lesie można spotkać ptaki.
Kolejny U. powtarza to, co powiedział kolega i dodaje swoją nazwę. Zabawa trwa dotąd, aż wymienione zostaną wszystkie zwierzęta z piosenki.

- Nauka śpiewania kolejnych fraz piosenki.

- Śpiewanie piosenki przez U. z dowolną interpretacją ruchową.

4. LEŚNE PORZĄDKI - grupowanie zwierząt
N. pyta U., jakie mają pomysły na to, żeby pogrupować zwierzęta występujące w lesie.
U. podają swoje propozycje np.:

- Jakiej są wielkości? (duże, średnie i małe),
- Gdzie mieszkają? (w glebie, w trawie, w dziuplach, w norkach, na drzewach),
- Czym sie odżywiają? (roślinożerne, mięsożerne, wszystkożerne),
- Jaki tryb życia prowadzą? (nocny lub dzienny).
- Do jakiej grupy należą? (ssaki, ptaki, owady).

5. PREZENTACJA pt. "Mieszkańcy lasu"
N. pokazuje U. na tablicy interaktywnej prezentację multimedialną zawierającą zdjęcia oraz krótki opis charakterystycznych cech ptaków, ssaków i owadów.

6. WYKRYWACZ BŁĘDÓW - ocena prawdziwości twierdzeń
U. przygotowują czerwoną i zieloną kredkę. N. na tablicy wyświetla kolejne twierdzenia, (uwaga: jeśli są w klasie dzieci słabiej czytające, N. powinien zdania przeczytać głośno). U. przez podniesienie zielonej kredki sygnalizują, że zdanie jest prawdziwe, a czerwonej - że fałszywe.

Zdania:

Jeże mieszkają w norkach.
Sarny są roślinożerne.
Owady mają 8 nóg.
Ciało ssaków pokryte jest sierścią.
Ptaki wylęgają się z jaj.
Lisy żywią się trawą.

7. WYKONANIE ZADAŃ NA KARTACH PRACY 1 i 2
U. dokonują obliczeń w zakresie 10.

8. JAKIM JESTEM ZWIERZĄTKIEM? - odgadywanie nazwy na podstawie pytań
N. przykleja wszystkim U. samoprzylepne karteczki z nazwą leśnego zwierzęcia. Dzieci chodzą po sali i zadając pytania kolegom, mają za zadanie dowiedzieć się, jakim są zwierzątkiem. Dzieciom, które odgadły,
N. przykleja karteczkę z przodu. Mogą one dalej odpowiadać na pytania pozostałych kolegów.

9. ZNAJDŹ SWOJĄ GRUPĘ - grupowanie leśnych zwierząt
N. w różnych miejscach sali rozwiesza szary papier z napisami.
U. odklejają z ubrania samoprzylepną karteczkę z nazwą zwierzątka z poprzedniej zabawy i uzmysławiają sobie, do której grupy należy ich zwierzątko. Następnie, muszą odnaleźć swoją grupę i przykleić karteczkę w odpowiednim miejscu. Gdy wszyscy przykleją swoje karteczki,
U. wraz z N. odczytują nazwy zwierząt z poszczególnych grup i sprawdzają poprawność wykonania zadania.

10. AMBONA DLA LEŚNICZEGO - praca zespołowa z klocków Lego
Powstałe w poprzedniej zabawie grupy zajmują miejsca w kręgach na dywanie. Każdy zespół otrzymuje zestaw klocków Lego. Zadaniem grup jest zbudowanie w ciągu 5 min jak najwyższej wieży - ambony dla leśniczego. (U. sami ustalają strategię budowania). (Uwaga: w razie potrzeby należy przedłużyć czas na budowanie wież). Po upływie wyznaczonego czasu każda grupa mierzy swoją wieżę. Następnie
U. ustawiają wszystkie wieże obok siebie i następują ćwiczenia w porównywaniu - która wieża jest najwyższa, a która najniższa, ustawianie wież od najniższej do najwyższej.

11. UTRWALENIE PIOSENKI pt. "Wycieczka do lasu".
Śpiewanie piosenki przez cała klasę, grupami i solo przez chętne dzieci.

"Wycieczka do lasu" - piosenka

ref:
Zrób do lasu dziś wycieczkę
porozglądaj się troszeczkę (x2)

Ptaki, ssaki i owady
spotkasz w lesie nie ma rady
Mrówka z piasku robi domek
Osę w dziupli spotkał Tomek

ref:
Zrób do lasu dziś wycieczkę
porozglądaj się troszeczkę (x2)

Jeża raczej nikt nie dotknie
bo kłujący jest okropnie
Rudą kitę ma wiewiórka
i u lisa ruda skórka

ref:
Zrób do lasu dziś wycieczkę
porozglądaj się troszeczkę (x2)

Sowa w nocy pohukuje
nie śpi, tylko obserwuje
Śpiewem ptaków echo niesie
miło jest wędrować w lecie

ref:
Zrób do lasu dziś wycieczkę
porozglądaj się troszeczkę (x2)

Las - cz. 2

CZAS 3 × 45 min

Zapis w dzienniku

Edukacja polonistyczna: Układanie dalszego ciągu opowiadania na podstawie ilustracji oraz zdobytych wcześniej wiadomości. Odgrywanie scenek na temat zachowania się w lesie.

Edukacja przyrodnicza: Poznawanie zwyczajów saren.

Edukacja plastyczna: Malowanie ilustracji do opowiadania.


Cele operacyjne:

Uczeń:

Kryterium sukcesu:  

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- do pobrania:  

scenariusz zajęć "Las" cz. 2,
karta pracy 1 "Las" cz. 2,
karta pracy 2 "Las" cz. 2,
zdjęcie sarenki do opowiadania;

- do przygotowania:  

Przebieg zajęć:

1. CO ZNAJDUJE SIĘ W LESIE - utrwalenie wiadomości z poprzedniej lekcji (Komunikacja)
U. siedzą w kręgu. N. podaje kategorię związaną z lasem, a U. kolejno rozwijają je, aż do wyczerpania pomysłów.
Kategorie: ssaki, ptaki, owady, rośliny, grzyby.

2. LEŚNA HISTORIA - ilustrowanie dalszego ciągu opowiadania
N. wyświetla na tablicy interaktywnej lub pokazuje zdjęcie małej sarenki i pyta U., czy chcieliby posłuchać opowiadania na jej temat. Opowiada początek historii, a następnie proponuje, aby U. spróbowali wymyślić, co było dalej. Chętne dzieci prezentują swoje pomysły klasie. Później każde dziecko maluje swój pomysł kredkami na kartce. Dzieci, które wcześniej nie zabierały głosu ? prezentują swoje opowiadania, ilustrując je wykonaną przez siebie pracą.

Opowiadanie o sarence
Był piękny majowy poranek w lesie. Sarnia mama właśnie się obudziła, aby nakarmić swoje kilkudniowe maleństwo. Zaraz będzie musiała zostawić je na cały dzień. - Czyżby nie lubiła się nim zajmować? - Nic podobnego! - postępuje tak, żeby chronić swoje maleństwo. - Małe sarenki, w odróżnieniu od dorosłych osobników, nie mają zapachu, więc dobrze ukryte w zaroślach, są niewidoczne dla leśnych łowców, takich jak: rysie, wilki lub wałęsające się psy. Mama boi się, że swoim zapachem mogłaby ściągnąć niebezpieczeństwo na dziecko, więc zostawia je w ukryciu i przychodzi tylko na karmienie. Niestety, ludzie nie znają sarnich zwyczajów i gdy podczas spaceru po lesie spotkają sarnie niemowlę, myślą, że zostało ono osierocone przez mamę. Chcąc mu pomóc, zabierają je z lasu. Ale wróćmy do naszej sarenki. Ten dzień zaczął się dla niej podobnie jak poprzednie - mama nakarmiła ją, a następnie przeskakując przez zarośla oddaliła się w głąb lasu... Co było dalej?

3. LEŚNE POGODY - zabawa dźwiękonaśladowcza
N. stawia w środku kręgu instrumenty muzyczne oraz różne materiały: gazety, gałązki, folię itp. Dzieli U. na 3 grupy - ulewę, wichurę i słoneczny dzień. Każda grupa wybiera dowolne instrumenty i materiały, a następnie na polecenie N., akompaniamentem ilustruje odpowiednią pogodę w lesie.

4. MAŁA POLANA - zabawa integracyjna
N. dzieli klasę na pięcioosobowe grupy. Każda grupa przyjmuje nazwę jakiejś leśnej rodziny (np. sarny, lisy, wiewiórki, jeże, mrówki). N. rozkłada na podłodze tyle samo rozłożonych gazet, ile jest rodzin i opowiada, że przed chwilą była w lesie straszna ulewa, która spowodowała powódź. W całym lesie zostało tylko kilka małych polanek (gazety) i wszyscy mieszkańcy lasu muszą się na nich zmieścić. Rodziny zajmują miejsca na gazetach. N. mówi: O wzajemne odwiedziny proszę mrówki i jeże - wymienione grupy muszą zamienić się miejscami i zmieścić się na gazetach. Zabawę należy powtórzyć kilkakrotnie, żeby każda rodzina zmieniła swoją wyspę.

5. WYKONANIE ZADAŃ NA KARTACH PRACY 1 i 2
U. odnajdują w zdaniach ukryte nazwy leśnych zwierząt, - piszą wyrazy z "ó". N. wyjaśnia jednocześnie, dlaczego w tych wyrazach występuje właśnie "ó", - zaznaczają drogę od jeża do wiewiórki, zgodnie z instrukcją.

6. ZAŚPIEWANIE PIOSENKI pt. "Wycieczka do lasu"

ref:
Zrób do lasu dziś wycieczkę
porozglądaj się troszeczkę (x2)

Ptaki, ssaki i owady
spotkasz w lesie nie ma rady
Mrówka z piasku robi domek
Osę w dziupli spotkał Tomek

ref:
Zrób do lasu dziś wycieczkę
porozglądaj się troszeczkę (x2)

Jeża raczej nikt nie dotknie
bo kłujący jest okropnie
Rudą kitę ma wiewiórka
i u lisa ruda skórka

ref:
Zrób do lasu dziś wycieczkę
porozglądaj się troszeczkę (x2)

Sowa w nocy pohukuje
nie śpi, tylko obserwuje
Śpiewem ptaków echo niesie
miło jest wędrować w lecie

ref:
Zrób do lasu dziś wycieczkę
porozglądaj się troszeczkę (x2)

7. ZNAMY SARNIE ZWYCZAJE - odgrywanie scenek
U. siadają na dywanie. N. w nawiązaniu do "Opowiadania o sarence" pyta U., czy wiedzą, jak powinni się zachować, jeśli spotkają w lesie malutką sarnę. Proponuje im odegranie scenek:

Tomek i jego młodsza siostra Julka wraz z rodzicami wybrali się na wycieczkę do lasu. Rodzice usiedli na przewróconym pniu i rozmawiali, a dzieci spacerowały w pobliżu.

Pierwsza scenka:

Dzieci zauważają małą sarenkę, która spokojne śpi ukryta w wysokiej trawie.
Obok nie ma jej mamy.

Druga scenka:

Dzieci zauważają małą sarenkę, która jest niespokojna, a nieco dalej leży jej
mama ze zranioną nogą.

Po odegraniu scenek należy podsumować, jak powinniśmy zachować się w konkretnej sytuacji.

 

Las - cz. 3

The Forest

CZAS 45 min

Zapis w dzienniku: Opowiadanie fabularyzowane Mieszkańcy lasu. Wprowadzenie nazw zwierząt mieszkających w lesie

Integracja treści z nauczaniem w zakresie edukacji: przyrodniczej, plastycznej, muzycznej


Cele operacyjne:

Uczeń:

Kryterium sukcesu:  

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- do pobrania:  

- do przygotowania:  

- dodatkowe pomoce: 

Uwaga: Przed zajęciami, N. przymocowuje w różnych miejscach klasy flashcards ze zwierzętami leśnymi. Wiewiórkę, sowę - wysoko w koronach drzew, sarnę i lisa na wysokości podszytu leśnego, jeża i mrówkę na wysokości runa.

Przebieg zajęć:

1. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA

- Powitanie
N. wita się z dziećmi słowami: Hello. Zachęca uczniów, by odpowiedzieli Hello.

- Przypomnienie słówek z ostatniej lekcji
N. zachęca U. do odśpiewania piosenki, której uczniowie uczyli się ostatnio.
N. zaprasza dzieci do koła. Do woreczka wkłada flashcards z ostatnich zajęć i włącza skoczną muzykę. Uczniowie podają sobie woreczek w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce uczeń, który trzyma worek losuje kartę, pokazuje pozostałym i nazywa wylosowany przedmiot.

2. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

- Prezentacja - wprowadzenie nowego materiału. Opowiadanie fabularyzowane.
N. wyjaśnia U., że dziś na lekcji wszyscy wybiorą się na wycieczkę do lasu.
N. zaprasza dzieci, by ustawiły się za nim. Wszyscy śpiewają piosenkę "Wycieczka do lasu" i w rytmicznie, wężykiem poruszają się po całej sali.
N. "oprowadza" uczniów po lesie, opowiada o spotkanych zwierzętach i zachęca uczniów do powtarzania słówek i gestów.

Let's go to the wood. Be quiet. (palec na usta)
You can see animals. (lornetka z dłoni )
Look! It's a squirrel. (wskaż obrazek wiewiórki)
It's orange. (pokaż całe ciało)
It's got a long tail. (pokaż długi ogon)
It can jump. (skacz)
It loves nuts. (udawaj, że jesz orzechy)

Look ! It's an ant. (schyl się)
It works very hard. (udawaj, że niesiesz coś ciężkiego)
It's very, very heavy.
It's got six legs. (licz one, two, ?.)

Let's go. Look around. (obróć się)
It's an owl. (pohukuj)
It's very intelligent. (dotknij głowy)
It can fly. (naśladuj latanie)

Be careful!!! (podnieś nogi na zmianę)
It's a hedgehog. (wskaż obrazek)
It's brown. (pokaż całe ciało)
It can be very noisy. (tup głośno nogami)

Sh ??. (palec na usta)
It's a deer. (wskaż obrazek sarny)
It's very fast. (szybko przesuwamy głową w geście śledzenia wzrokiem szybko poruszającego się przedmiotu)

Sit down. (przykucnij)
It's a fox. (wskaż obrazek lisa)
It's clever. (pstryknij palcami)
It can hunt. (rozglądaj się i udawaj że łapiesz zdobycz)

What can you see in the wood? (pokaż kolejne flashcards oraz gesty)

- a squirrel,
- an ant,
- an owl,
- a hedgehog,
- deer.

Now, it's time to come back to our class. Let's go.

U. ustawiają się za nauczycielem i śpiewając piosenkę "Wycieczka do lasu" poruszają się wężykiem po sali. Zajmują swoje miejsca.

- Praktyka. Praca samodzielna.
N. zawiesza na tablicy flashcards. Nazywa wszystkie zwierzęta. U. powtarzają.
N. pyta dzieci, czy wiedzą, gdzie mieszkają te wszystkie zwierzęta i jak wyglądają ich domy. N. dorysowuje kredą wszystkim zwierzętom domy. Podpisuje zwierzęta.
N. prosi, by U. narysowali w zeszycie wybrany przez siebie "domek" i uzupełnili zdanie:
A ______________________ lives here.
Po zakończeniu zadania U. zamieniają się zeszytami i sprawdzają sobie nawzajem poprawność wykonania zadania. Wpisują koleżance/koledze odpowiedni komentarz:
OK, Good, Fantastic.

3. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

- Chętny uczeń wychodzi na środek klasy i gestem pokazuje wybrane zwierzątko.
U. odgadują, jakie to zwierze.

- N. żegna się z dziećmi słowami: Bye.

 

Las - cz. 4

CZAS 45 min

Zapis w dzienniku: Historyjka obrazkowa Let?s Go to the Woods. Ćwiczenia w czytaniu.

Integracja treści z nauczaniem w zakresie edukacji: przyrodniczej, technicznej


Cele operacyjne:

Uczeń:

Kryterium sukcesu:  

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- do pobrania:  

- do przygotowania:  

- dodatkowe pomoce: 

Przebieg zajęć:

1. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA

- Powitanie
N. wita się z dziećmi słowami: Hello. Zachęca uczniów, by odpowiedzieli Hello.

- Przypomnienie słówek z ostatniej lekcji
N. zaprasza dzieci, by usiadły na dywanie przed nim. Za pomocą flashcards i gestów
przypomina uczniom opowiadanie "Wycieczka do lasu".

Mówi:
Do you remember the story "Let's Go to the Woods"? It was a story about a squirrel,
an ant, an owl, a hedgehog, a deer, and a fox (N. pokazuje kolejne karty i zachęca U.,
by powtarzali nazwy zwierząt).

2. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
? Opowiadanie fabularyzowane
U. wstają i ilustrują ruchem opowiadanie.

Let's go to the wood. By quiet.
You can see animals.
Look! It's a squirrel.
It's orange.
It's got a long tail.
It can jump.
It loves nuts.

Look ! It's an ant.
It works very hard.
It's very, very heavy.
It's got six legs.
Let's go. Look around.
It's an owl.
It's very intelligent.
It can fly.

By carefull !!!
It's a hedgehog.
It's brown.
It can be very noisy.

Sh ??.
It's a deer.
It's very fast.

Sit down.
It's a fox.
It's clever.
It can hunt.

3. KARTY PRACY 1, 2, 3
U. wracają do ławek. N. rozdaje karty pracy - historyjkę obrazkową "Let's go to the woods". U. wycinają kolejne strony opowiadania, składają książeczkę i wklejają odpowiednie podpisy do obrazków. N. przyczepia na tablicy nazwy zwierząt w takiej kolejności, w jakiej występują w opowiadaniu.

- Ćwiczenia w czytaniu
N. prosi uczniów, by powtarzali kolejne zdania z historyjki. U. wskazują palcem kolejne, czytane zdania i powtarzają za N.

N. przydziela kolejnym rzędom jedną stronę do czytania. U. siedzący w rzędzie pierwszym czytają głośno tekst ze strony pierwszej, kolejny rząd czyta stronę drugą itd.

N. zaprasza ośmiu chętnych uczniów na środek sali. Uczniowie kolejno odczytują tekst (każdy jedną stronę). Pozostali uczniowie śledzą tekst w swoich książeczkach.

N. zaprasza sześcioro uczniów i rozdaje im flashcards ze zwierzętami. U. stają tyłem do klasy. Wskazane przez N. dzieci odczytują kolejne strony z historyjki. U. z kartami odwracają się przodem do klasy, gdy usłyszą tekst o zwierzaku, którego ilustrację trzymają. Każde ze zwierząt musi być pokazane na takiej wysokości, w jakiej mieszka (sowa, wiewiórka - wysoko; lis, sarna - na wysokości ramion, jeż, mrówka - karty oparte o podłogę).

4. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
U. kolorują zwierzęta w swoich książeczkach. Chętni uczniowie mogą pokolorować całą książeczkę.
N. żegna się z dziećmi słowami: Goodbye.

Las - cz. 5

CZAS 45 min

Zapis w dzienniku: Zabawy i gry dydaktyczne utrwalające słownictwo związane z lasem.

Integracja treści z nauczaniem w zakresie edukacji: przyrodniczej, matematycznej, społecznej, muzycznej


Cele operacyjne:

Uczeń:

Kryterium sukcesu:  

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- do pobrania:  

- do przygotowania:  

- dodatkowe pomoce: 

Przebieg zajęć:

1. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA

- Powitanie
N. wita się z dziećmi słowami: Hello. Zachęca uczniów, by odpowiedzieli Hello.

- Przypomnienie słówek z ostatniej lekcji
N. prosi, by dzieci odliczyły po angielsku do 3 i zapamiętały swoje numery. Każda z trzech grup siada w rzędzie na dywanie przed tablicą. N. przypina do tablicy flashcards ze zwierzętami leśnymi. Pierwsi w rzędzie uczniowie otrzymują łapki na muchy. Stają przed tablicą w tej samej odległości. N. głośno wypowiada nazwę zwierzaka. U. klapią łapkami w odpowiedni obrazek. Punkt otrzymuje drużyna, której łapka jako pierwsza trafiła w odpowiedni obrazek. Następnie łapę otrzymują kolejne dzieci z rzędu. N. zapisuje liczbę punktów zdobytych przez drużyny na tablicy.

2. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Nauka piosenki "Come to the woods" N. włącza nagranie piosenki "Come to the woods". Prosi uczniów, by uważnie słuchali słów piosenki i podnosili do góry ręce, gdy usłyszą nazwę zwierzątka leśnego.
N. prosi uczniów, by wstali i powtórzyli za nim kolejne zwrotki i refren piosenki. Kolejne wersy
N. ilustruje ruchem.
U. próbują zaśpiewać piosenkę wraz z nagraniem.

Come to the woods,
Come with me!
Be very quiet
What can you see?

A squirrel, a squirrel
Up the tree
And a fox
Not far from me.

Come to the woods,
Come with me!
Be very quiet
What can you see?

An ant, an ant
Can you see?
And a hedgehog
Under the tree

Come to the woods,
Come with me!
Be very quiet
What can you see?

An owl, an owl
Up the tree
And a deer
Not far from me.

Come to the woods,
Come with me!
Be very quiet
What can you see?

3. KARTY PRACY 1, 2: Zabawy i gry dydaktyczne
N. rozdaje karty pracy "Zwierzęta leśne".
U. rozcinają ilustracje zwierząt i kartoniki z cyframi.

N. zaprasza uczniów, którzy mają już komplet gotowych obrazków, by na dywanie zbudowali z klocków LEGO domek dla wybranego zwierzaka. Z gotową pracą U. wracają do ławek.
N. wydaje polecenia:

Take a squirrel. Put it in.
Take an owl. Put it in.
Take a fox. Put it in.
Take out an owl.
Take out a squirrel.
Take a hedgehog. Put it in.
Take out a fox.

N. rozdaje U. PATYCZAKI. U. układają na ławkach drzewa. Następnie N. prosi, by U. umieścili w ułożonym przez siebie lesie zwierzątka.
N. wydaje polecenia:

Put 5 squirrels, 2 deer, 4 foxes and 1 owl.
How many squirrels have you got?
Show me a number.
How many deer have you got?
Show me a number.
How many foxes have you got? Show me a number.
How many owls have you got? Show me a number.

U. zabierają wszystkie obrazki ze swojego lasu i samodzielnie umieszczają ilustracje według własnego pomysłu.
N. zadaje pytania:

Let's count your animals.
Who's got 6 foxes? (U. mówią Bingo jeśli liczba zwierząt się zgadza.)
Who's got 2 ants?
Who's got 3 hedgehogs?
Who's got 5 owls?

U. wybierają sobie ilustrację jednego zwierzaka i ustawiają się w wybranym miejscu klasy.
N. wydaje polecenia:

Who's got a squirrel – jump 6×!
Who's got a fox - stamp yout feet 5×!
Who's got an owl – wave your arms 3×!
Who's got a deer – clap your hands 4×!
Who's got a hedgehog – turn around 1×!
Who's got an ant – touch the ground 2×!

Każdy uczeń ma w ręku dwie ilustracje zwierzątek.
N. klaszcze w dłonie, puka w ławkę itd. U. liczą dźwięki i dobierają się w grupy tak, by liczba usłyszanych dźwięków była taka sama, jak liczba zwierzątek. N. pyta wybraną grupę: How many animals have you got?

U. siedzą w ławkach. Każdy wybiera jedno zwierzątko. N. mówi: I'm going to the wood. I can see an animal. It's a fox.
Uczniowie, którzy mają w ręku usłyszane zwierzę zamieniają się miejscami.

4. ŚPIEWANIE PIOSENKI
N. włącza nagranie piosenki "Come to the woods". U. śpiewają piosenkę, ilustrując ruchem kolejne wersy.

5. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
U. sprzątają po zajęciach. N. żegna się z dziećmi słowami: Bye.

CO ZNAJDUJE SIĘ W LESIE
? utrwalenie wiadomości
z poprzedniej lekcji
(Komunikacja)